Sevärdheter

Sten Den här stenen påträffades 1995 vid dikning på en myr intill badplatsen. 
Den stora och märkliga stenen trodde man först kunde vara en meteorit, 
men efter geologisk undersökning stod klart att det var ett block av en vulkanisk bergart som innehåller bl. a. mineralerna amfibol, plagioklas, biotit och kvarts. 
Man vet att det förekommit vulkanisk aktivitet i Lyckseletrakten. 
Stenen har sedan förts till platsen av inlandsisen och finns nu att beskåda vid byns badplats.
Vid stenen ses från vänster Karl-Johan Rönnmark och Johan Olovsson.

 

Busjögläntan är en rast- och samlingsplats 
som ligger vackert belägen vid östra delen av sjön Yttre Busjön. Det var ursprungligen
en plats där byborna skötte sin klädtvätt.
År 1986 iordningställdes platsen genom ideellt arbete och kompletterades senare med vedbod/förråd och sittplatser.
 
Gläntan

 

Brasan Hit kommer folk från alla håll året runt för att koppla av i den vackra naturen och kanske tar man sig sommartid även ett dopp, även kanske en och annan abborre dras upp. Under bär och älg jakttid är det särskilt många besökare.
Sista April samlas bybor med flera till ett gemensamt vårfirande,  
det är fika, varmkorv, lotteri, fiskdamm för barnen och då tänds brasan.

 

Fågeltornet i Busjön, höjd 9m

Sikmyran är en ovanligt vattenrik myr, som är ca 1 mil lång.

Myren är känslig för nederbördsvariationer. Även snö mängden har betydelse för vattenståndet under vårarna. Senare under sommaren finns oftast bara en mindre vattenspegel kvar. Växtligheten är rik, speciellt längs bäcken.

Sikmyran har visat sig ha ett bra geografiskt läge, och utgör en förträfflig rastplats för flyttfåglar som är på väg norrut. Sikmyran erbjuder fåglarna ett stort område med öppet vatten och stor tillgång på mat.

Drygt 120 arter är observerade i området. På våren är området främst en rastplats för gäss, sångsvanar och sim- och dykänder. Pilgrimsfalk har även observerats.

 

 

Fågeltorn
Sikmyran Under sommaren häckar ett flertal arter på sikmyran bl a, tranor, sångsvanar, 
säd- och kanadagäss, änder, blå kärrhök, fiskgjuse, brushanar, ljungpipare, småspovar, svartsnäppor, enkel beckasin m m.

Även under hösten kan ett besök vara givande. Då ses bl a en del rovfåglar exempelvis fjällvråkar och ormvråkar.

Busjöns Intresseförening uppförde 1993 ett fågeltorn vid Sikmyran, 
för att underlätta fågelskådning. Vid fågeltornet finns sittbänkar och en eldstad.
 


 


Vill du ha en vägbeskrivning?

se karta, som finns på anslagstavlan vid Busjögården.

Tänk på att fåglarna är känsliga under häckningsperioden maj-juni. Iaktta därför försiktighet om ni går ned till myren.


Busjöns Intresseförening tillhandahåller en tubkikare för uthyrning till besökare till fågeltornet.

Tubkikaren finns hos Dagny Stigedahl, Busjön.
Tel 56036.

När du åker till Dagny, svänger du ned mot Arvträsk. Kör ca 100 m. Dagny bor i ett rött hus på höger sida. (2:e huset på höger sida, från korsningen Busjön - Arvträsk.) Se karta som finns på anslagstavla vid Busjögården. 

Hyra: 50 kr/dag ,10 kr/dag för medlemmar i Busjöns Intresseförening.
Eventuella skador som åsamkas kikaren och stativ, ersätts av den som hyr kikaren.