Välkommen till Busjön!

JAKTKORT 
Jaktkort på småvilt säljs till ett pris av 80 kr/dygn och 300 kr/vecka.
 
Kortförsäljning:
Rune Eriksson tel: 0950-560 11 
Calle Franklin tel: 0950-56065 
 
 

Byn Busjön ligger i södra Lappland, 16 km öster om centralorten Lycksele och mitt emellan Umeälven och Vindelälven. Den första bosättningen skedde här 1767.
Busjön är en liten by med ett 42 fast boende, varav 8 barn och ungdom under 18 år. Med en medelålder på  ca. 40 år och 20 familjer, har vi en stark framtidstro.Busjön är en by med ett åkeri, samt lite deltidsnäringar som hantverk, byggnationer, kennel, m.m.    De flesta får sin inkomst genom att pendla till sitt arbete i Lycksele.  Busjögården är den naturliga samlingsplatsen där det ständigt pågår aktiviteter, och där alla träffas och trivs.